اس ام اس عاشقانه صبح بخیر - کلبه تنهایی دانشجویان
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


به لحظه های "بی" توبودن سلام میکنم
به سینه ام دلی هست به نام میکنم
تمام میشود این فاصله ها بی گمان
به لحظه های "با "تو بودن سلام میکنم


سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟


سلام منبه غنچه ای که صبحدم ، به خنده باز می شود . . ....به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنمتمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . ....سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟...خزان که مال ما شد ، بهار مال شماصاف و ساده بگویم ، سلام حال شما !؟...سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا / سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویاسلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا / سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا . . ....سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییمسلامصبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینمو تو خودت را در آینه من آبیبیا برویم باورمان را قدم بزنیمتا شانه های خیابان خیال کنندجنگل و دریا بهم رسیده اند . . ....سلام بهونه قشنگ من برای زندگی / آره بازم منم همون بهونه همیشگیفدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت / دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت . . ....سلامببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیمیکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟ما منتظریم !...سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرندوسلام به شقایقهایی که محکوم به عشقندو سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی . . ....(اس ام اس برای جواب سلام)سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاستسلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماستسلام منبه آن پرند سپیده وشادمانکه در سپیده با نسیمترانه ساز می شود...سلام منبه پیچکی که صبح دست سبز اوبه سوی آسمان بی کران دراز می شود . . ....به تو سلام می کنم کنار تو می نشینمو در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود . . ....اس ام اس سلام برای نماز صبحسلام منبه هر چه وبه هر کــــسی که با سحرتمام جسم و جان او پر از نماز می شود . . ....سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کرانروزت به خیر باد

به لحظه های "بی" توبودن سلام میکنم

به سینه ام دلی هست به نام میکنم

تمام میشود این فاصله ها بی گمان

به لحظه های "با "تو بودن سلام میکنم

..........................................


سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟

هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟


..........................................

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا
سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا
سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

..........................................

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!

ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم.!

..........................................

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی

بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند

جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

..........................................


سلام من

به غنچه ای که صبحدم

به خنده باز می شود

..........................................

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی
آره بازم منم همون بهونه همیشگی
فدایه مهربونیات چه میکنی با سرنوشت
دلم برات تنگ شده بود این نامه و واست نوشت

..........................................

سلام ،

.

ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم
یکی از سلاماافتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟
ما منتظریم !

..........................................

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

..........................................

(اس ام اس برای جواب سلام)
سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست
سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

..........................................

سلام من

به آن پرند سپیده وشادمان

که در سپیده با نسیم

ترانه ساز می شود

..........................................

سلام من

به پیچکی که صبح دست سبز او

به سوی آسمان بی کران دراز می شود..........................................

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم

و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

..........................................

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی


ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را

سرنگون میکند سلام

..........................................

اس ام اس سلام برای نماز صبح


سلام من

به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر

تمام جسم و جان او پر از نماز می شود


..........................................


سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!


سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران


روزت به خیر باد